ראשי
 • שניות

  00
 • דקות

  00
 • שעות

  00
 • ימים

  00

מרוץ לילה זוהר 22.5.14בחסות סאקוני

תקנון

תקנון והצהרת בריאות

עם הרשמתכם לאירוע באתר האינטרנט הנכם מסירים אחריות מהמארגנים והנכם מצהירים כי הנכם כשירים להשתתף במירוץ.

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח"מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע"י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ"ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.

אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.
הורה יציין בהערות למעלה כי הוא מאשר השתתפות ילדו.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.
כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ. 

שימוש בקופוני הנחה

*עבור תושב שהם המחיר  למקצה 10 ק"מ / 5 ק"מ הינו 75 ש"ח
לקבלת קופון הנחה לתושב יש לשלוח מייל  בצירוף שם, ת.ז וכתובת עדכנית בשהם.

 לא ניתן לקבל זיכוי על אי שימוש בקופון כלשהו בדיעבד.

 

נוהל ביטולים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד ה- 19/05/2014 בשעה 22:00.

* נוהל ביטולים עד ה- 15/5/2014, שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש"ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף. להורדת טופס ביטול הרשמה

* נוהל שינויים - עד ה- 15/5/2014 ניתן לשנות מקצים ללא תוספת תשלום בטופס המצורף. לאחר תאריך זה כל שינוי מקצה כרוך בעמלה של 10 ש"ח.